Klasyfikacja odwodnień liniowych

Wybierając odpowiedni system odwodnień liniowych musimy zastanowić się nad jego pełnym zastosowaniem. Całkiem inne odwodnienia wybierzemy dla przydomowego garażu czy chodnika, a całkiem inne dla firmowego parkingu lub magazynów.

Wszystkie systemy możemy podzielić według:

  • rodzaju materiału (kratki i korytka),
  • konstrukcji (długość i wysokość),
  • miejsca zastosowania (klasy obciążeń).

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1433 występują różne grupy montażowe odwodnień liniowych:

  • Grupa 1 (A15) Obszary, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów,
  • Grupa 2 (B125) Chodniki, strefy dla pieszych i inne obszary o podobnym charakterze, parkingi dla samochodów osobowych lub zatoczki dla samochodów osobowych,
  • Grupa 3 (C250) Strefy przykrawężnikowe, powierzchnie poboczy nie obciążone ruchem i podobne.

Ciągi i obszary komunikacyjne dla pieszych, rowerzystów, wózków inwalidzkich oraz tereny zielone.

Ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu pieszego, ciągi komunikacyjne i parkingi przeznaczone tylko dla samochodów osobowych oraz furgonetek.

Ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu kołowego w rejonie przykrawężnikowym, pobocza dróg, parkingi

Klasy obciążeń wg normy PN-EN 1433:2005 i odpowiadające im warunki użytkowania, dla których dobiera się właściwy typ kratki lub pokrywy.

preloader